Подписка


Anonymous

/ #25 #20

2012-02-23 22:20

Не преча на талантите и ни най-малко не искам да възпрепятствам развитието на децата. Единственото нещо, против което съм, е желанието на МГ да се нарича МГ, а да има прием от V клас. Може би е по-приемливо да се внесе предложение в проекта за закон за предучилищното и училищното образование да има вид училище от V до ХІІклас. Но гимназия с прием от V-ти не мислите ли, че е дискриминация спрямо останалите видове гимназии?