Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #229

2016-10-16 11:24

Освен с изпълнението на своите важни практически задачи, тази сграда е и символ на предприемчивостта и солидарността на мнозина запалени планинари от цялата страна. Нека остане поне малко приемственост между поколенията планинари!