Срещу закриването на метеорологичната станция на връх Мусала


Гост

/ #4

2016-10-04 12:16

Макар и съдържаща по-рязък тон от необходимото, петицията съдържа правилна според мен позиция. Мрежата от наблюдателни станции е в състояние, будещо състрадание и е време да бъде направено нещо. Със сигурност може да бъде потърсено (европейско и не само) финансиране за инсталиране на автоматизирани наблюдателни станции.