Връщане на казармата в България

БАБА ЯГА

/ #147

2016-03-22 17:11

Да се откупуват от военна служба! Ето това е скритият замисъл. Така ще се въведе още един данък, за да има още парички за усвояване.

Само че едва ли ще им стиска да въведат казармата. Все пак, идват избори. Пък и да я въведат, много ми е интересно какво ще ги правят всички вкарани вътре, като няма пари за нищо (униформи, храна, гориво, патрони, оръжия...)

Ще ги държат в казармата, но ще ги пускат да закусват, да обядват и да вечерят вкъщи или в близките заведения - за собствена сметка. В банята няма да има топла вода, може да им спират чат-пат тока и водата... Те ще стрелят с бракувани бойни и халосни патрони... Ще тренират фитнес, ще тичат голи по плаца, докато ги вали дъжд и сняг... Ще шият копчета, якички, кръпки, ще си слагат партенки, ще си имат скатка, ще гладят униформи, ще маршируват в пълно бойно снаряжение или в парадна униформа... Ще дават караул с празни пълнители (пари и патрони няма, действайте!!). Единият ще носи празните пълнители, вторият - автомата, третият - щика. Онези, които нямат военна подготовка, ще бъдат ползвани като живи щитове или като примамки и пушечно месо. Или пък ще обезвреждат минни полета. Като видят надпис, на който пише "Мини", ще минават точно оттам.

С една дума - да се готвят за живота на фронта!
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook