Не на връщането на цигарения дим в заведенията


Гост

/ #4745

2015-09-28 17:52

Защото не намирам НИЩО смислено в тютюнопушенето!!!
Вредно е за пушещия, за околните хора, за околното пространство (Колко пушачи изхвърлят фасовете си в коша за боклук? И колко време трябва за разграждането на затлачените в треви и храсти фасове???)...
Защото вместо да се подпомага тютюнопроизводството в определени райони на България, със същите суми може да се подпомага производство на други селскостопански продукти - плодове, зеленчуци, млекодобив, месодобив, технически култури... само НЕ тютюн!!! НЕ на ТЮТЮНА!!!
НЕ на ОТРОВАТА!!! Ако знаете какво е ХОББ, НИКОГА НЯМА ДА ПРОПУШИТЕ!!! АГОНИЯТА Е ДЪЛГА И СТРАШНА!!!