СПРАВЕДЛИВИ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙЦИТЕ НА ПЪТЯ


Гост

/ #226

2015-08-14 15:30

Смятам, че исканията за промяна на закона са справедливи, макар че не съм сигурна в резултата. Мисля, че и престъпление срещу душевното и физическо здраве и срещу живота на дете, трябва да получи тежко наказание, даже и когато е извършено от непълнолетно лице.