ЙОГА ПРОПАГАНДАТА НЯМА МЯСТО В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ


Гост

/ #3

2015-05-27 13:30

В училището няма място за пропаганда. Един изпит трябва да бъде безпристрастен и позволяващ свободно изразяване на мнението и знанията.