Да запазим символа ПОКРИТ МОСТ- гр. Ловеч


Гост

/ #21

2015-05-08 10:29

http://www.complexfluids.ethz.ch/images/roros1.jpg Това е градчето в което живея в момента. По голямата част от сградите са доста стари, но всички са енергийно ефективни и санирани, без да се нарушава външния вид. Дори по новите къщи се мъчат да ги съобразят на вид със старите.