Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #28

2015-03-16 11:22

Вододайните зони са нашето здраве и здраве на децата ни и следва да бъдат защитени от посегателство.