Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #24

2015-03-13 13:40

Защо да плащаме да се вижда подписа ни. На чия страна сте?