Против продажбата на общински гори попадащи във вододайната зона на Сливен


Гост

/ #17

2015-03-08 21:09

Много е лесно да се продава нещо, което не е твое. Нещо, за което не си направил нищо то да е обществено благо. И ако се има предвид репликата "За да получиш, първо трябва да дадеш.", от филма "Маргарит и Маргарита", то тези, които искат да имат "принос" в тази сделка трябва да отговарят на условието "За да продаваш, първо трябва да допринесеш/дариш." Какво да допринесли/дарили лично за местното благо тези мераклии да продават - продажници?