Да спасим последната българска теснолинейка от закриване!


Гост

/ #178

2015-01-04 20:09

Теснолинейката трябва да остане! Авторът е дал достатъчно причини за които да го подкрепим.