Да спасим последната българска теснолинейка от закриване!

rm

/ #56

2014-12-16 07:38

Гърция открива железопътна линия до Банско, а ние само закриваме.

ДА на теснолинейката.