Да спасим последната българска теснолинейка от закриване!


Гост

/ #15

2014-12-13 22:47

Маршрутът на теснолинейката е прекрасен, тя осъществява връзка с места, които иначе са отделени.