Училището - щастливи деца, здрави учители и доволни родители!


Гост

/ #26

2014-07-08 17:53

Подкрепям я и от години се боря да докажа, че е възможно училище, където има радост, тварчество, природа. Трябва да видите блясъка в очите на децата, когато им кажа, че ще излезем навън. Знаят,че само аз ги извеждам извън класната стая и ми се молят.Но системата те притиска и не ти дава възможност да излезеш извън коловоза, училището в сегашния си вид е затвор за децата и учителите, ако търпим повече това сме най-големите престъпници. На годишния съвет тази година бе констатирано, че са направени 107 контрола, проверки на учителите.Следи се само документацията, формата, в училище няма живот. Контрола ли ще накара един учител да работи с желание или неговия морал, креативност и Любов към децата? Гинка Младенова
- 35 г. пед. стаж