Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот

Родител

/ #69 Петицията

2014-04-13 09:28

Здравейте!

Поздравявам Ви за тази петиция и с готовност бих я подкрепила. Бих искала да попитам, възможно ли е да се допълни с искане за законодателни промени, които да имат за цел именно осигуряване на правото на децата на нормален или поне близко до нармален живот. Идеята ми е продиктувана от многото случай, последно този на Тереза, в който родител остава да се грижи сам за едно или повече деца, при наличие на жив и здрав втори родител, позорно дезертирал от отговорност.
Тъй като всяко дете има право да започне живота си достойно, и Хартата за защита правата на детето гарантира правотон а всяко дете да получава и задължението на всеки родител да дава грижи и издръжка на детето си, смятам че е крайно време тези въпроси да се решават извънсъдебно и по-най бързия начин, както е например във Великобритания. Изръжката се определя от Агенция за детски издръжки, която се свързва с посочения родител и му налага издръжка, определена въз основа на доходите на двамата родители, разбира се. При опити за отричане на бащинство, например, тъй като майчинството рядко може да бъде под въпрос, това се урежда с днк експертиза, отново извънсъдебна. Отнема много по-малко време от съдебно производство. В момента в България всичко е подчинено на остарелия и нелогичен Гражданско Процесуален Кодекс и дълги съдебни процедури, за които е необходима намеса на съдии и адвокати, която от опит знам че създава много повече главоболия за оставения сам родител, отколкото помощ.