Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот

родител

/ #1

2014-01-12 20:55

Тоно така! Да спрем чиновническия произвол срещу децата ни!