По повод почитане паметта на жертвите на Холокоста

Историк

/ #17

2013-03-13 18:39

Холокоста е лъжа