ЗА строежа на джамия в Гоце Делчев

До г-н Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев.

До г-дата общински съветници.

До всички жители на община Гоце Делчев.

Мюсюлманите в Гоце Делчев имаме нужда от джамия и ще ви обясня защо:

1. Твърде много мюсюлмани изпълняват петъчната си молитва в районното мюфтийство, който не вярва, нека влезне там по време на молитвата и да се убеди с очите си! Вратите са отворени, вижте сами как се бутаме вътре и понякога се налага да използваме дори офиса, за да се съберем всички и да не измизаме да изпълняваме молитвата си на тротоара.

2. На никого няма да пречи джамията - тя ще се построи далеч от центъра и няма да притеснява абсолютно никого!

3. Ако се притеснявате за парите на общината, недейте. Пари за джамията има и те не са от общината, от нея се иска просто разрешение.

4. Най-важното! Всички ние сме българи, родени сме в България и говорим български език. Като такива, ние имаме равни права с хритияните в страната ни и по конституция имаме право да изповядваме религията си, пак казвам, без да пречим на никого!