Да се закупят Детски линейки за всички областни градове в България

Министерски съвет да опусне 4 млн. лева за закупуване на специализирани Детски линейки за всички областни градове.

Стойността на подобен тип специализирана детска линейка е около 150 000 лв. За всички областни градове (без София, защото вече има една) ще са необходими 4.050.000 лева.

Линейката е оборудвана с високотехнологичен транспортен кувьоз за неонатални пациенти, монтиран на специализирана самоносеща се носилка. Кувьозът притежава вграден мониторинг на кислородната концентрация, вградена пулсова оксиметрия и електрически акумулаторен модул, гарантиращ висока автономност на апарата. Този тип линейки са оборудвани със специална медицинска апаратура и други основни животоспасяващи и животоподпомагащи уреди и оборудване, като дефибрилатор с приставки за деца и бебета, пациентски монитор, помощна носилка за ръчно транспортиране, мобилен стол за пациенти в седящо положение, вакуумна инсталация, стационарна и мобилна кислородни системи.

След повече от месец мълчание от инстиуциите, които трябваше да излязат със становище - Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите, най-накрая получих отговор от министър Кирил Ананиев (МЗ), който най-общо казано отговори, че вече са закупени транспортни кувьози и те могат да се монтират в обикновените линейки. 

Как това решава проблема и изобщо разбран ли е проблемът?

Веднага обяснявам, защото явно в Министерството не са разбрали не само идеята, но и смисъла на специализираните детски линейки. Тяхното предназначение е да осигуряват денонощна и адекватна медицинска помощ, на недоносените бебета, както и за всички деца от 0 до 18-годишна възраст. Не малък за подценяване е и фактът, че тези линейки освен със специализирана апаратура разполагат и с условия, в които децата да бъдат по-малко стресирани и да се чувстват в безопасност. Нека се замислим и за последиците за психиката на децата, които оставят подобни преживявания.

Притеснява ме следващото обяснение - нямало нужда от специални автомобили за детска спешна помощ, защото и сегашните вършат работа. Добре, но реално при проблемите на Спешната помощ и постоянния недостиг на линейки, които да обслужват подадените сигнали, се създава предпоставка за "конфликт". Абсолютно закономерно детските спешни случаи са с приоритет, но ако няма специализирана линейка и се ползват обикновените реанимобили това ще удари обслужването на всички останали случаи на спешност. За пример ще дам Южното Черноморие, където по неофициални данни има 17 линейки, 5 от които са в Бургас. Абсолютно недостатъчни да покрият нуждите на региона, особено в туристическия сезон, а какво да говорим да покриват и нуждите за спешна детска помощ. И положението не е само тук така. Да покажем, че децата наистина са с приоритет!

Като цяло говорим за тотално друга философия, която поставя децата и грижата за тях на първо място. Половинчати работи от типа - "ама ние сме осигурили каквото сме могли", могат да се правят с години, но ефектът ще бъде по-скоро нулев, а тук става въпрос за живота и здравето на собствените ни деца.

Нека чрез подписа си в тази петиция да покажем, че закупуването на тези специализирани детски линейки е нещо основополагащо, което ще задвижи процеса по модернизиране на спешната помощ за децата на България.