Нов пункт на детска кухня в район Подуяне

Петиция за два нови пункта на детска кухня на територията на кв. Васил Левски и Ж.К. Левски-Г, район Подуяне, гр. София. 

Настоящите три пункта обслужват територията на кв. Хаджи Димитър и кв. Суха река, поради което много семейства с бебета и малки деца се виждат принудени да ползват услугите на частни детски кухни или да изминават големи разстояния всеки ден, за да могат да нахранят децата си.

В тази връзка, настояваме да бъдат изградени два нови пункта за детска кухня: един на територията на кв. Васил Левски и един пункт в кв. Левски-Г.

Услугата „Детска кухня“ се предоставя за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Йоанна Петрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...