Да спасим “Детска Школа Бялото Кокиче”

  • Призив за подкрепа, за да спасим Детска школа “Бялото Кокиче”!

От 2011 г. (вече над 10 години) детска школа "Бялото кокиче" е радвала толкова деца и родители, прилагайки методите на Учителя.

Всички виждаме резултатите от слънчевата педагогика - децата се прибират с усмивка на уста и вдъхновение. 

Нека подкрепим заедно това слънчево място, което носи много радост на децата и на нас като родители. 

И именно в такъв вид като целодневна, защото такива са нуждите на всяко работещо през деня семейство.

Отправяме този призив към вас, за да спасим " Бялото кокиче" от решението на Управителния съвет на "Бялото братство" детската школа да престане да съществува в досегашния й вид.

Нужно е да действаме сега и да събираме подкрепа и подписи, за да спрем процеса, който вече е започнал.

 

От родителите:

Дарина Павлова, darpavlova@abv.bg
Ростислав Павлов, rostislavpavlov@gmail.com Адриана Кашавелова, addminimal@abv.bg Добрин Кашавелов, dkashavelov@gmail.com Миглена Мишева. trigradhotel@gmail.com Венцислав Мишев, venci_clk@abv.bg
Величка Гоцкова, vgotskova@yahoo.com
Йордан Камджалов
Радостина Зашева, radostinazasheva@gmail.com Иван Карадашков
Тома Стайков, Венета Стайкова staykov@delta3.bg
Иван Божков I.bozkov@eurohub.biz
Христина Пейчева h.peycheva@gmail.com Калина Григорова, kgrigorova@abv.bg
Иво Генчев и Калина Генчева
Тодор Дочев
Кремена Гаврилова
Ива Ангелова, iva.angelova@mail.ru
Радискав Караджов
Ростислав Павлов, rostislavpavlov@gmail.com Дарина Павлова
Мария Желева, mari-zheleva@hotmail.com Красимир Христов
Мария Терзиева
Асен Терзиев
Галя Дойчева
Георги Дойчев
Елтимир Стоименов
Елица Димитрова
Свилен Иванов, svilen_ivanov1@abv.bg Снежина Цекова, nieves_ma@abv.bg
Стела Христова - stella.vasilevaa@gmail.com Никола Христов
Таня Костова,
Иван Костов 


Родителите на децата, които цъфтят в “Бялото Кокиче”    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родителите на децата, които цъфтят в “Бялото Кокиче” да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...