За денонощно метро в София

С подписването на тази петиция се обявявате твърдо за осигуряването на денонощно метро за гражданите и гостите на София с интервал на движение на всеки 30 минути в периода 00:00-05:00.

Въпреки предстоящото връщане на линиите за нощен градски транспорт (след около 3 години прекъсване) въпросът за правилното организиране на градския транспорт в столицата през нощните часове е все така важен.

Ние, граждани на София, се обявяваме в подкрепа на осигуряването на денонощно метро за гражданите и гостите на София с интервал на движение на всеки 30 минути, защото:

- Ще подобри качеството на живот на гражданите и ще насърчи икономическото и социалното развитие на столицата

- Ще допринесе за ограничаване на атмосферното и шумово замърсяване от автомобили в столицата

- Ще осигури по-голяма сигурност на гражданите, като им предостави възможност за бърз и безопасен транспорт през цялата нощ

- Ще допринесе за спазването на целите и стандартите на ЕС, посочени в Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност (2020)

- Ще подобри имиджа на София пред гостите на града

**Тази петиция е част от обучителната програма Национална младежка академия на НМФ, която се реализира по проект, финансиран от Националната програма за младежта на Министерство на младежта и спорта.**


Сара Бусари и Моника Букова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сара Бусари и Моника Букова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...