Да вкараме кучето Дар в пленарната зала на сградата на Парламента

Въпреки действащия Закон за интеграция на хората с увреждания, в България все още на много обществени места не се допускат кучета-водачи.


С участието си в тази петиция декларирам подкрепата си за кампанията ДАР за България на училището за кучета-водачи „Очи на четири лапи“, чиято цел е кучето Дар да бъде допуснато в пленарната зала на Парламента като позитивен пример за нашето общество.

Имам уверението на организаторите на кампанията, че с поведението си Дар по никакъв начин няма да накърни достойнството на българския Парламент.


Подписвайки тази петиция, заявявам, че:
Настоявам Дар да бъде допуснат в пленарната зала на Парламента като прецедент, символ на надеждата за незрящите българи.