Да спасим Боянското блато!

Боянското блато е единствената естествена влажна зона на територията на гр. София, която все още е естествено местообитание на защитени видове водна растителност, земноводни и влечуги. В района на блатото са установени и документирани над 110 вида птици – от тях 17 са включени в Червената книга на Република България, а почти всички останали са със статут на защитени видове на национално или международно ниво.

По документи, блатото е реституирано на частни лица като земеделска земя. Блатото никога не е било земеделска земя.

С доклад до Столична община от 2021 г. се препоръчва обявяването на блатото за защитена територия, ведно със зона от минимум 100 м. около него. Отпочнати са процедури в тази посока.

Въпреки това или може би тъкмо заради това, на 29 и 30 април, в навечерието на празничните дни, бяха извършени брутални действия по унищожаване на блатото, чрез насипване със земни маси и заравняване с тежка механизация, в резултат от които около 30 % от площта му беше ликвидирана. Това се случи пред погледите на РИОСВ, община, полиция, ДНСК, прокуратура. През следващите дни, действията по заравняване на терена и унищожаване на растителността продължиха, въпреки издадените забрани, под предлог поставяне на ограда.

Целта на всичко това е пресушаване на блатото и пълно застрояване на целия район.

Всички институции вече са сезирани за незаконните дейности. Събитията обаче показват, че без обществена съпротива, блатото ще бъде унищожено.

Поради гореизложеното, стартираме петиция, с искане за запазване на Боянското блато, като защитен обект, който включва водната територия на блатото и прилежащата му крайбрежна ивица в буфер от 100 метра. Остатъкът от незастроеното пространство в района около Боянското блато да се организира като градски парк или озеленена зона за публично ползване.

Това ценно местообитание и зелено пространство го е имало преди нас, трябва да го има и след нас!

280199300_115450421153576_4641222862257912067_n1.jpg


Да спасим Боянското блато    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Да спасим Боянското блато да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.




Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )