ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА за освобождаване на БОГОМИЛ ГРОЗЕВ, от поста директор на Общински институт „Старинен Пловдив

 
богомил-грозев-оставка-подписка.jpg
  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПЛОВДИВ  

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

ОМБУДСМАН НА гр. ПЛОВДИВ 
 

    ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА
от
НСНЦ „АЗ ОБИЧАМ ПЛОВДИВ“, ЕИК: 177101194, ул. „ЗОРА“ 11,
Представлявано от Любомир Чакъров
тел. 0888441820, lyubomir@chakarov.eu

  за  

1. Освобождаване на БОГОМИЛ ГРОЗЕВ, от поста директор на Общински институт „Старинен Пловдив“;

2. Незабавно насрочване на конкурс за директор на ОИ „Старинен Пловдив“;

3. Назначаване на ревизия на изразходваните средства от директора на   ОИ „Старинен Пловдив“. 


От името на долуподписаните граждани на Община Пловдив, Ви призоваваме:

1.      Да освободите незабавно Богомил Грозев, от поста директор на ОИ „Старинен Пловдив“. Основните причини са несправяне със задълженията му, назначаване на кадри в общинското дружество, които не отговарят на никакви изисквания за заеманата длъжност, липсата на ясна програма и концепция за развитието на общинското предприятие, непрозрачно изразходване на общински средства и др.;  

2.    Призовавам кмета на Община Пловдив незабавно да назначи конкурс за директор на ОИ „Старинен Пловдив“ по съответния ред и нормативна уредба.  

3.    Назначаване на ревизия на управлението на ОИ „Старинен Пловдив“ в периода 2017 – 2021 г.       Приятели, жители на многовековния град Пловдив,

       След извършено поредно безобразие в Общински институт „Старинен Пловдив”, от неговия директор - Богомил Грозев, а именно назначаването на Григор Чолаков на длъжността уредник на Античен театър – Пловдив, ние от Сдружение „Аз обичам Пловдив“ се обявяваме за незабавната оставка на Богомил Грозев, назначаване на конкурс за длъжността директор на ОИ „Старинен Пловдив“, назначаване на ревизия на изразходваните общински средства и изгонването му от двете общински жилища.
 
       Директор Грозев беше назначен от кмета Здравко Димитров, без конкурс, при липса на нужната компетентност и основание, бившият журналист да заема ръководния пост. За заемането на позицията директор на ОИ „Старинен Пловдив“ е необходимо кандидатът да има завършена магистратура по история и археология, социология, антропология, науки за култура и туризъм, както и най-малко 3 години опит в областта на съответното професионално направление. Образование и опит, които Грозев не притежава. Към момента на назначаването му, Грозев има 20 г. опит в сферата на журналистическата професия, предимно като водещ на обедни новинарски емисии. В предоставената от него дипломата е видно, че към датата на назначаване има инженерно образование от Минно-геоложкия университет.

    Преди дни, пловдивската общественост беше шокирана с поредното назначение от Грозев, този път на диджея Григор Чолаков-Фънки като уредник на Античен театър – Пловдив.

    Следствие на справедливата вълна от възмущение, кметът освободи Григор Чолаков. До днес все още няма поета отговорност за неадекватното назначение и това води до съмнение в компетентността и възможността на Богомил Грозев да управлява, назначава и организира дейността на повереното му, така важно за страната ни, общинско имущество с неизмерима стойност. За това, че повече от година, кметът на Община Пловдив отказва да проведе конкурс за длъжността на Богомил Грозев, се поражда съмнението, че е на лице зависимост и корупция.

    Буди недоумение и се поставят въпроси, защо на директора на ОИ „Старинен Пловдив“ са предоставени безвъзмездно два нови общински апартамента на ул. „Граф Игнатиев“ 22 и защо преди да се нанесе в общинските жилища е бил настанен за сметка на общинския бюджет в частен хотел.

    Липсва отчет за дейността на  ОИ „Старинен Пловдив“ и за какво са похарчени отпуснатите допълнително 145 000 лв. от общинския бюджет.

    Спазването на закона и нормите е висше задължение на всеки един гражданин, като погазването на правилата в полза на лични взаимоотношения води до не само до уронване престижа на институцията Община Пловдив, но и до зависимости. Запазването и развитието на културно-историческото наследство на Пловдив е неизменимо задължение не само на Община Пловдив, но и на всички нас.
 
    Ето защо, ние от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ се обръщаме към пловдивската общественост –

    нека подкрепим ГРАЖДАНСКАТА ПОДПИСКА, чрез която настояваме за незабавното освобождаване на Богомил Грозев, за назначаване на „прозрачен” конкурс, с който да се сложи край на порочната практика да се назначават лица на ръководни длъжности без ценз и опит.

 
Пловдив
 
13.03.2021
снимка: Марица
 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Любомир Чакъров да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...