Против оставането на работа на директорите на градини, които ще бъдат пенсионирани като заместник-директори или на друга длъжност

До Столична община

В момента от 200 детски градини в София във възраст за пенсиониране са около 70 директои, като от 01.07.2019 г. ще бъдат пенсионирани само набор 55, които са около 20 човека.

Проблемът е, че почти всички от тези директорки искат да останат на работа в същата детска градина, а за някои от тях дори ще се открива нов щат и в много от градините ще останат като заместник-директори. Изразяваме нашето несъгласие това да се случи, тъй като за всички ни е ясно, че това пенсиониране е трик, при който всеки един директор ще добави и една пенсия към приходите си, но в същото време ще продължи да управлява детската градина.

Новите директори са посочени от старите и за всички ни е ясно, че управлението на старите ще продължи и единствената разлика ще бъде, че бюджетът на градината ще се утежни с още една заплата, а бюджетът на държавата с още една пенсия.

Също така от новите (по-млади) директори очакваме по-модерно управление, съобразено със съвременните постижения на науката и техниката. Старите директори са доказали, че трудно прилагат и възприемат новостите - дори такива, които са изключително важни за сигурността на децата или учебно-възпитателния процес.

ТВЪРДО ПРОТИВ ДА ОСТАНАТ НА РАБОТА СТАРИТЕ ДИРЕКТОРИ!


Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...