В подкрепа правото на родителите да извиняват отсъствията на своите деца от училище и детска градина

Петициятата е в подкрепа правото на родителите да могат да извинят отсъствията на своите деца от училищата и детските градини: 

- родителите да имат право да извиняват отсъствия при неразположение било то физическо или емоционално; при серизони заболявания изискващи преглед и лечение за по-дълъг период от време, да се извиняват от лекар с  дигиталната бележка

- родителите да могат да извиняват отсъствията чрез своите профили в електронния дневник (така се спестява време за препредаване на каквито и да било бележки)