Срещу държавни плащания за хотели по морето по програмата за 40лв/ден за бежанци.

Не сме съгласни да се плащат 40лв/ден на хотели по морето за бежанци, защото така ще се вдигнат цените за българските летовници. Да ходят да живет по балкана - малко култура да придобият!Beach.jpg

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Христо Попов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...