ДЕКЛАРАЦИЯ на учени от БАН в подкрепа на студентските протести

ДЕКЛАРАЦИЯ
на учени от БАН в подкрепа на студентските протести в СУ и други
университети

Подписалите тази декларация са учени от БАН (вкл. пенсионирани), които подкрепят моралния аспект на студентските протести. Не може повече с този морал в политиката!

Подписалите подкрепяме исканията на протестиращите студенти и преподаватели за оставка на Правителството защото искаме да се премахне корупцията в науката и висшето образование – както в проектното финансиране, така и в получаването на научни степени и звания. Ние желаем да се създадат и спазват по-точни правила при финансирането и управлението на науката и при оценката на учените. Искаме да се намали уравниовката и да се стимулират добрите, конвертируеми по европейските стандарти, учени.

Подписалите се съмняваме че тези искания са желани от всички в БАН и с това си обясняваме че ОС на Академията мълчи и не изразява становище по отношение на тези вълнуващи протести. Приканваме добрите и честни учени от БАН да изявят позицията си и защитят интересите си с подписването на тази декларация.