Антибиотик без рецепта?!? - отворено писмо на българските фармацевти

До Министъра на здравеопазването на Република България

До Министерски съвет на Република България

До Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание на Република България

До Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз

До Управителния съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

До Управителния съвет на Българския лекарски съюз

До Националния оперативен щаб (създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 на Министър-председателя на Република България)

До Изпълнителния директор на Изпълнителна  агенция по лекарствата­­­

До Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“­­­

До медиите и пресата

ОТВОРЕНО ПИСМО от фармацевтите в България

   Уважаеми дами и господа,

   За пореден път българските фармацевти, работещи в най-достъпните здравни заведения за всички граждани – аптеките, сме принудени да работим в напрегната и конфликтна среда. В условията на пандемия от COVID-19, упражнявайки професията си, сме изправени пред ежедневен натиск да работим в разрез с лекарственото законодателство и утвърдените добри практики във фармацията и медицината. Това се дължи на факта, че масово колегите лекари не спазват нормативните изисквания за предписване на лекарствени продукти от всички групи на анатомо-терапевтично-химичната класификация на лекарствата. Главно това се случва с антибиотиците, чиято нерационална лекарствена употреба би довела до огромни вреди в световен мащаб. Това е тема, по която и Световната здравна организация обръща внимание от години. По този начин пациенти непрекъснато прииждат в аптеките без рецептурни бланки, което грубо погазва разпоредбите на чл. 7 от Наредба №4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. При поискване на валидна рецептурна бланка в повечето случаи се стига до конфликтни ситуации между нас и пациентите, в които биваме обиждани.

   От друга страна ние разбираме и пациентите, тъй като повечето от тях споделят, че нямат достъп до личните си лекари, тъй като отказват да ги прегледат, а директно им изписват терапия по телефона за амбулаторно лечение. Това обаче не е основание българският фармацевт да нарушава законите и установените норми на работа. Поставени сме пред непреодолим избор – да отпуснем лекарства в разрез на закона и да удовлетворим волята на пациента или да спазим закона и да откажем отпускане. И в двата случая се касае за човешкото здраве и то може да претърпи вреди от тези действия.

   Обръщаме се към всички адресати на писмото ни със следните молби:

  1. Да се напомни на всички членове на Българския лекарски съюз какви са редът и правилата за предписване и отпускане на лекарствени продутки по действащото законодателство.
  2. Да се задействат СПЕШНО контролните механизми на компетентите държавни органи по спазване на реда за предписване на лекарствени продукти по лекарско предписание.
  3. Ако е наложително да се предприемат необходимите законодателни промени с оглед извънредната обстановка, за да се обезпечи нормалното осъществяване на достъпа на гражданите до лекарствени продукти по лекарско предписание.

   Напомняме, че фармацевтите сме най-достъпните медицински специалисти за всеки гражданин и няма да търпим да бъдем унижавани и принуждавани да работим в разрез на законите заради други участници в здравната система, които ни злепоставят по този начин във време на пандемия!

   Апелираме съсловните ни организации (Български фармацевтичен съюз и Българска асоциация на помощник-фармацевтите) да предприемат много спешни действия по защита на нашите законни права и интереси.

С уважение, долуподписаните

Отвореното писмо е публикувано в уеб-платформата https://www.peticiq.com/apteka, където всеки колега, солидарен с него, може да го подпише.


маг.-фарм. Симеон Георгиев    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам маг.-фарм. Симеон Георгиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...