"Във връзка с провеждане на Адвокатски изпит през 2021г."

Уважаеми колеги, 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, от няколко месеца не е провеждан изпит за придобиване на адвокатска правоспособност, което води до невъзможност за много колеги-юристи да придобият необходимата за тях квалификация и да практикуват своята професия. Това довежда и до множество затруднения в личен и професионален план.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за адвокатурата, изпит за придобиване на адвокатска правоспособност се провежда два пъти годишно, което е и причината да се създаде настоящата петиция, а именно: да се сезират съответните органи и по възможност да се насрочи дата за адвокатски изпит преди да е настъпило повторно ограничаване на мерките. Недопустимо е да е възможно провеждането на редица други изпити, включително изпити за магистрати, държавни изпити извън специалноститите "Медицина", "Фармация" и др., а да се отлага втора поредна сесия за провеждане на изпит за адвокатска правоспособност.

Моля всички колеги, които по един или друг начин се чувстват ощетени от настоящата ситуация, да се присъединят към петицията. 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Яна Георгиева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...