ВИК

Бих желал с настоящата  петиция да Ви запозная с тревогите и надеждите на над сто млади земеделски производители от Старозагорска област/при поискване мога да предоставя личните им данни  и подписи/.

Става въпрос за откриване или неоткриване на прием по мярка 112 от ПРСР-насочена към създаване на стопанства на млади фермери-единствената  частна мярка,по която средствата са безвъзмездни,по която млади хора-от 18 до 40 години с помощта на средствата от ЕС могат да стартират свой собствен фермерски бизнес или да наследят  и развият този на родителите си…

В отминалите години на програмният период 2007-2013г. , 112 мярка е ЛЮБИМАТА  ДИСКРИМИНИРАНА МЯРКА от българската администрация и бюрокрация -напр.-по тази мярка ,макар че има винаги засилен интерес,бюджетът е съвсем скромен  за разлика от други  –напр. част от горските или 141 ,които имат голям бюджет,но никакъв интерес,тази МЯРКА ВИНАГИ  Е ПОД ВЪПРОС-ДАЛИ ДА Я „ПУСНАТ” ИЛИ НЕ ,това е мярката, в която се внасят най-много  и най-безумни изисквания-напр. правителството на ГЕРБ ,за да пусне мярката през 2012г. увеличи  ДВОЙНО всички изисквания към желаещите и то само ДВА месеца преди кандидатстване,а след това, въпреки протестите на организациите на младите фермери пренасочи останалите средства към „общинските”мерки-прословутото девето изменение,това е и мярката ,която бе извадена от БЕЗПЛАТНОТО  изготвяне на проекти от  Службата за съвети в земеделието   и която е  обвързана с ФАТАЛЕН СРОК  на регистрация като земеделски производител-14 месеца-след изтичането му вече е невъзможно да кандидатстваш по нея и пр.

Относно възможността за прием по тази мярка още през месец март с РЕШЕНИЕ №167 от 08.03.2013г.МС на РБ се дава съгласие за наддоговаряне на бюджети по мерки от ПРСР,като максималният размер на бюджета за приема не може да надвишава: 48 895 000 лв, представляващи 19% от размера на договорената финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР /2007-2013/ и се упълномощава ИД на ДФЗ да открие прием по мярката.

Това се отнася за всички мерки по ПРСР и Рибарство и аквакултури,но незнайно защо другите мерки са с открит прием,а 112-не.

В актуализирания индикативен график за прием на заявления по марка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е предвидено да се кандидатства в периода от 2 до 20 септември,но към момента няма заповед за прием…

Това накратко са фактите свързани с  възможността за прием по мярка 112.

Сега желая да Ви запозная с пътят,който са изминали  тези над сто млади фермера -те са започнали своята подготовка още от м.март-веднага след публикуване на РЕШЕНИЕ№ 167 и индикативният график за прием по мерките по ПРСР за 2013г.

Искам да подчертая,че тези млади хора съвсем не сами са свършили по-долу описаните стъпки-те са ангажирали финансово,физически и психически най-малко –родителите си,както и родителите на съпруга,съпругата,следователно зад тези сто млади фермери стоят поне още 500/петстотин/ човека …

Кандидатите  започват да се готвят за прием по мярката от март 2013г.,като до днес те са похарчили  -в най-добрият случай-само с корнишони,без животни-около  8500-10 000лева,а ако са комбинирали с животни-двойно повече  и са били ангажирани през цялото време,както с административни процедури,така и с чисто физическото засаждане,отглеждане ,продажба на културите…

И вместо прием по мярката ,следва  едно изявление на пресцентъра на Министерството на земеделието и храните в което се казва, че експертите от Управляващия орган на ПРСР, Дирекция „Развитие на селските райони“ изготвят анализ, който ще бъде представен на ресорния зам.-министър Явор Гечев,като се очаква  да бъде изготвен преглед на състоянието на бюджета и да се определи свободния ресурс, който може да бъде договорен, както и направленията за инвестиции.

ОТ ИМЕТО НА НАД ПЕТСТОТИН ЧОВЕКА ОТ СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ,А СИГУРНО НАД ДЕСЕТ ХИЛЯДИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, ПРИЗОВАВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО -направете всичко възможно и невъзможно ,за да се обяви в най-скоро време прием по мярката,защото това е единствената действена агитация,това  е  единственият начин да се покаже на хората,че правителството милее за обикновеният човек,че то иска да помогне на младите хора да преодолеят последиците от тежката стопанска криза,че то е  готово да покаже на практика какво е солидарност и справедливост и че желае да осигури работа ,бъдеще и сбъдване на мечтите на младите хора и няма да позволи те  да бъдат прокудени в чужбина.

Ако това не бъде извършено

ДЕКЛАРИРАМЕ ,ЧЕ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ СИ-ЩЕ ИНФОРМИРАМЕ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДИГРАВКАТА С НАС,ЩЕ ОБЯВИМ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ПРЕД МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,КАТО ПОДАДЕМ СИМВОЛИЧЕН ПРОЕКТ И ПЕТИЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА МЯРКАТА,ЩЕ ПОДАДЕМ СИГНАЛ ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ЗА ИЗМАМА  И ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ,ЩЕ ЗАВЕДЕМ СЪДЕБНИ ДЕЛА СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА МЗХ И ДФЗ,КАТО ЩЕ ПРЕТЕНДИРАМЕ КАКТО  ЗА РЕАЛНО ПРЕТЪРПЕНИТЕ ЩЕТИ,ТАКА И ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ТАКИВА,ЩЕ БЛОКИРАМЕ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ….

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ МЛАДИ ФЕРМЕРИ,КОИТО СЕ ГОТВЯТ ДА ПОДАДАТ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 112 ОТ ПРСР ЗА 2013Г. ДА СЕ СВЪРЖАТ С НАС, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ДАДЕМ  ДОСТОЕН ОТПОР НА МАШИНАЦИИТЕ НА БЮРОКРАЦИЯТА-0898543632

ОБАЖДАЙТЕ СЕ-СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ЗАЩИТИМ ИНТЕРЕСИТЕ СИ,ЖИВОТА И МЕЧТИТЕ СИ!!!