ДА ПОДКРЕПИМ БИОДИНАМИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В НАУЧНИТЕ СРЕДИ

Здравейте природолюбители, биопроизводители, биодинамици, фермери и всички хора, ценящи и обичащи природата и здравословния живот!

Моля Ви да подкрепим един проект, който миналата година бе приет на Експертен съвет в ССА, а тази година същия този съвет го отхвърля и то не за несвършена работа, а за заглавието и съдържанието му. Темата на проекта е:

„Биодинамично производство на зърнено-житни култури, като основа за получаване на безопасни, здравословни храни и опазване на екосистемите”

Идеята на проекта е да се приложат биодинамични подходи и препарати за отглеждане на житни култури. Да се отчетат промените в екосистемите (флора, фауна, микробиологията на почвата, патогени и др.). Получената продукция от биодинамичното производство ще се тества за да се докажат по - добрите й качества като храна за човека, в сравнение с тази, получена по конвенционален и биологичен начин. Ще се направи икономическата оценка на биодинамичното производство, която да покаже себестойността на продукцията и ефективността на производството.

Колектива, които работи е от цялата страна - участват учени от ИЗ - Карнобат, от МУ - Варна, от СУ - София, от ПНМ - Пловдив, ИПК - Чирпан и АУ - Пловдив. Като консултанти в проекта участват трима професори от АУ - Пловдив и Татяна Благоева. Екипа е от амбициозни млади хора, които работят дори без заплащане в името на Биодинамичното земеделие и развитието му най-сетне и в България. Ако някой има информация за конкурсни проекти, в които бихме могли да участваме - моля да сподели. Благодаря ви!

МОЛЯ ВИ ПОДКРЕПЕТЕ ЗАПАЗВАНЕТО НА ПРОЕКТА!


БЛАГОДАРЯ ВИ!

гл. ас. д-р ВАСИЛИНА МАНЕВА


Let’s support the biodynamic agriculture in the scientific community

Hello to all environmentalists, organic farmers, biodynamic farmers and all people who appreciate and love nature and healthy life!

We kindly ask you to support a scientific project "Biodynamic cereals production - basis for obtaining of safe and healthy food and the protection of ecosystems". Last year this project was accepted for implementation from the Expert Advice (EA) of Agricultural academy – Bulgaria for a period of three years. This year the same EA rejected it, not because of no implementation of the planed Work Program and unsatisfactory results, but because of the title and content.

During the implementation of the project the changes of ecosystems (flora, fauna, soil microbiology, pathogens, etc.) will be tracked. The end products of biodynamic cultivation of cereals will be tested to demonstrate the qualities as food for humans, compared with that obtained by conventional and organic agriculture. An economic assessment of biodynamic cultivation of cereals and thereby the cost of production and production efficiency will be established, too.

The scientific team is multidisciplinary and consists of researchers working in different scientific organizations across the country – Agricultural Institute Karnobat, Sofia University – Sofia, Medical university – Varna, Agricultural University - Plovdiv, Fields Crops Institute – Chirpan. and IP - Plovdiv. Moreover, three professors and Ms. Tatjana Blagoeva are involves as consultants in the project. The team is dominated by young people who even work without pay for the cause of biodynamic agriculture and its development finally in Bulgaria, too.

If anyone has information about some Grants Programs for providing of financial and technical support for implementation of projects in the field of biodynamic agriculture, please share it with us.

Please, support the continuation of the project.

Thank you!

PhD Vasilina Maneva

maneva_ento@abv.bg