Да подкрепим Ивайло Кортезов!

Докторът  по математика  в ИМИ - БАН, Ивайло Кортезов, подготвя националния отбор по математика : http://www.academy21century.com/team/guests/kortezov.php. Според нас той  заслуважава подкрепа заради старанието си да заинтригува по оригинален начин учениците!

Може да не е бил правилен подходът му при съставянето на задачата за 2 клас за МС "Иван Салабашев" , но той подготвя за математически национални и международни олимпиади и състезания големи ученици!

В България трябва да се научим да оценяваме и отдаваме дължимото на достойните хора! А достойнствата му са безспорни - десетки медали от национални и международни състезания, много сияещи лица на възпитаниците му , огряващи сцените и развяващи българското знаме по целия свят при връчване на престижните награди!

В крайна сметка оригиналната задача, съставена за 2 клас на МС"Салабашев" е отражение на действителността в България ! Задачата може да не е с правилен сюжет, но сюжета не е цел на математиката! Желаем му успех в прекрасното му призвание да подготвя националните ни състезатели!

 

http://ovarna.bg/wp-content/uploads/2013/12/kortezov-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис: възпитаници и колеги на Д-р по математика Ивайло Кортезов

groups/1433986213482786/


Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че димитрова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...