Петиция в защита на комисар Богдан Милчев

Обявяваме се  в защита на Началника на отдел „Пътна полиция“ град София.

Ако има някой, който може даде честна и точна оценка за работата на един държавен служител, какъвто е Богдан Милчев, това сме ние, участниците в движението в София, а не политически фигури и началници, които единственото им участие в движението е, когато се возят на задната седалка на управлявания от шофьора им автомобил!

Комисар Богдан Милчев се е доказал с провежданите инициативи, усилен труд и адекватен управленски опит и желание за сътрудничество с гражданското общество. Няма  подаден сигнал до КАТ – София, който да не е обработен, проверен и да е отхвърлен без предприемане на необходимите мерки. Това много лесно може да бъде проверено, чрез съответните информационни и комуникационни  средства.

Богдан Милчев беше началникът, по чието управление се осъществи взаимодействие със  Столична община  за изграждане на по-безопасна пътна инфраструктура и условия за придвижване  в град София. Той е пример за добро взаимодействие и координация между две  ведомства и те заедно са  еталон за това  как се прилага една добра практика  в администрацията. В резултат на тези огромни усилия на КАТ и столична община в София се наблюдава  спад на произшествията и особено на тези  с  фатален изход. Това е образец  за добра практика /бенчмарк/, зад която стоят усилията на гражданите, общината, служителите на Отдел „Пътна полиция“ и изключителния професионализъм на  комисар Милчев. Справка за дейността може да бъде извършена по съответния  ред и тя  ще покаже колко големи усилия са положени от отдела – за регулиране на движението в пиковите часове, провеждане на контролни дейности, съставяне на хиляди електронни фишове, провеждане на обучения, подобряване на работата с въвеждане на система за контрол на опашките, процеждане на инициативи  съвместно с НПО и много други дейности, които лесно могат да бъдат проверени.

По наша информация в гр. София за периода 2009 г. – 2010 г. са загинали 170 човека. След като комисар Богдан Милчев поема ръководството на Отдел “Пътна полиция” – СДВР през 2011 г., за периода 2011г. – 2013 г. са загинали 159 човека. Само този факт говори достатъчно ясно, че усилията през последните три години са дали съответния положителен резултат..

При тези факти, които излагаме, будят недоумение доводите изказани от Министъра на Вътрешните работи за неговото отстраняване. А какви ще бъдат аргументите, с които Министъра ще мотивира своята заповед, че смяната на комисар Милчев няма нищо общо с възстановеният  от съда Тенчо Тенев? Възниква въпросът, дали смяната на комисар Милчев не е изпълнение на една политическа поръчка – а именно да бъде върнат като началник на отдела личния приятел на Михаил Миков – Тенчо Тенев…

Безспорен е обаче факта, че за времето, през което Тенчо Тенев е ръководил отдела, за две години са загинали повече граждани, отколкото през трите години, в които е управлявал комисар Милчев. Но ако все пак някой мисли, че това не е най-важната оценка за работата на един началник на КАТ, нека погледнем какво показват и други цифри!

Показателен е и факта, че за периода 2009 г. – 2010 г. от ОПП – СДВР са санкционирани за извършени нарушения по ЗДвП едва двеста пешеходци,  а само през 2013 г. са санкционирани над десет хиляди. Също така, значим е и приноса от инициативите предприети от ОПП-СДВР, относно безопасността на движението, които доведоха до това в гр. София водачите на МПС започнаха да спират на пешеходни пътеки.

Използването на техническите средства за контрол започна масово да се прилага през 2011г. – 2013 г., като само за 2013 г. от ОПП – СДВР са констатирани над 100 000 нарушения. За справка, през периода 2009 г. – 2010 г. са констатирани само две хиляди нарушения.

Всичко това няма как да стане без заповедта и дейното участие на Комисар Богдан Милчев!

Анализирайки всички тези цифри се убеждаваме, че отстраняването на комисар Милчев е плод на политически акт.

Наставяме Богдан Милчев да продължи работата си, като ръководител на отдела предвид високите резултати от ефективната работа довела до намаляване на произшествията  в София  и предвид необходимостта от продължаване провеждането на  активни превантивни дейности и мероприятия с цел още по-голямото намаляване на пътните инциденти в град София. България не може да си позволи да губи експертни административни кадри, в  които  Обществото и Държавата са вложили средства за тяхното обучение и развитие и достигайки до момента, в който  със   придобития   експертен опит да служат на същото това   общество биват уволнявани илипремествани със съмнителни мотиви и аргументи. В  конкретния  случай  се лишаваме от компетентен кадър насочил всичките си  усилия за  решаване на жизнено важен проблем. Не е тайна, че България е на първо място в ЕС по инциденти на глава от населението. Това е третата причина за смърт в  страната – за 10 години  са загинали 9 000 души във войната по пътищата и ежедневно загиват още. А София е град, където жертвите намаляват…

България има Стратегия за развитие на администрацията  за периода 2014 -2017г., в която основния приоритет е обучението, възможността за  кариерно развитие на служителите в администрацията и развиване на експертния и управленски потенциал. В конкретния случай тези принципи са потъпкани и нарушени!

Копие от настоящата декларация ще бъде изпратено до комисията по петиции на Европейския парламент  с  искане за становище относно преместването на резервен щат на доказано компетентен и ефективен кадър на администрацията.


Клуб “Безопасни улици”    Свържете се с автора на петицията