Да защитим правата на децата си!До Президента на РБ До Министър председателя До Председателя на НС

 

П О Д П И С К А

От родители, отглеждащи децата си в Република България, с искания за: 1. Законова промяна в сроковете за изплащане на детски надбавки, респективно и за всички помощи, свързани със ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА - да бъде определена фиксирана дата за изплащането им, която да е до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, а не както до сега- след15-то до 30-то число.;

2. Размерът на месечната помощ за дете /детските надбавки/ да е еднакъв за всички деца, а не както е заложено-35лв. за първо, трето и всяко следващо дете и 50лв. за второ дете.

3. Премахван е на прага от 350лв. доход на член от семейството за получаване на месечна помощ за дете .Всяко семейство, отглеждащо дете в България заслужава да получава детски надбавки, независимо от доходите в семейството.

4.Не делете децата ни, уважаеми , всички те са деца на България имащи равни права .  Първо, второ или трето родено в семейството , всяко едно от тях е дете на България. Детските надбавки,които предлагате 35 лв. за първо и 50 лв. за второ дете е - ДИСКРИМИНАЦИЯ .


ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА БЪДЕЩЕТО СИ! А ТОВА СА И НАШИТЕ ДАНЪЦИ!  НА ВСИЧКИ ЕДНАКВО!  БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДОХОДА!  ТОВА Е ДИСКРИМИНАЦИЯ.  ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА СА ПРИОРИТЕТ НА ВЛАСТТА , НЕ СЕ СЕЩАЙТЕ ЗА НАС САМО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ. Правителството дискриминира образованите и работещи хора в полза на необразованите, не работещите и паразитиращите. Децата на работещите родители са дискриминирани.  С това прага за получаване на помощи да остане 350 лв , считаме , че с това се лишават една голяма част от бедните работещи хора от достъп до социални услуги. Пред семейството на една работеща  българка очевидно има само две перспективи: мизерия или емиграция. Коя майка ще остави детето си да мизерува? Остава да емигрираме ... Това ли целите , уважаеми ? България обеднява ежедневно , младите напускат страната и търсят по-добър живот навън, далече от дом и родина.