Прокламация на софтуерната индустрия за оставка

Прокламация на изпълнителни директори и специалисти в софтуерни компании

18.11.2013 г.

 

Ние, долуподписаните изпълнителни директори и специалисти в български софтуерни компании, подкрепяме действията и мотивите на Ранобудните студенти за възстановяване на морала в политиката и съграждане на нов обществен договор.

Призоваваме за незабавна оставка на Правителството и Народното събрание с провеждане на нови избори!

Българската софтуерна индустрия е един от най-динамичните и конкурентоспособни сектори, изпреварващ неколкократно средния растеж на икономиката като цяло. Тя осигурява стойностна професионална реализация на хиляди млади хора с високо качество на живот за тях и техните семейства. Реализация на световно ниво – тук, в България.

Работещата демокрация с активно гражданско участие, върховенството на закона и управлението в обществена полза са необходими условия за устойчиво развитие напред. В момента нито едно от тези условия не е изпълнено. България може да стане благополучна и социално-справедлива страна, ако осъществим образователна реформа и развием икономика с висока добавена стойност. Сегашното управление и изкривена политическа система не позволяват това.

Продължаващият разпад на държавността и тоталната загуба на легитимност на най-важните обществени институции ограбват страната ни не само икономически и социално, но преди всичко морално. Ограбват бъдещето на нашите деца.

Оставка! Веднага!

 

Александър Камбуров

Александър Страшилов

Александър Табаков

Анна Бакалова

Асен Кънев

Асен Рахнев

Атанас Киряков

Бисер Иванов

Борислав Минков

Венелин Димитров

Веселин Кюркчиев

Веселин Ханджиев

Владислав Косев

Георги Брашнаров

Георги Маринов

Георги Шарков

Деян Василев

Димитър Гюлев

Динко Танев

Евгени Кирилов

Ивайло Георгиев

Ивайло Радев

Иван Драгоев

Илия Йорданов

Йордан Недев

Красимир Стоянов

Крум Попов

Крум Хаджигеоргиев

Любомир Чолаков

Марин Кунев

Милен Манев

Мирослав Илиев

Митко Митев

Надежда Данабашева

Николай Павлов

Олга Добрева

Полина Янчева

Радослав Бенов

Росен Маринов

Соня Начкова

Станислав Сираков

Стоян Боев

Стоян Митов

Тодор Гигилев

Филип Мутафис

Христо Тенчев

Явор ДжоневП.С. Каним всички колеги да се присъединят към нашата прокламация на peticiq.com.