Против експериментирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на 5G-технологията в град София.

Местна гражданска инициатива с искане : Общински съвет София, да приеме решение, за Забрана за изграждане на антени за 5G излъчване на територията на Община  София, докато не бъде научно и категорично доказано, че излъчването им е безвредно за човека и околната среда  от независим източник.

В България се подготвя  въвеждането на 5G-технологията, въпреки, че понастоящем има голямо количество научни данни за многобройните вреди, които излагането на електромагнитни полета нанася на човешкото здраве (най-вече на подрастващите) и на природата. Учени с безспорен авторитет от много държави по цял свят единодушно са на мнение, че сега използваната 3G и 4G технологии увреждат значително здравето, а очакваните от учените вреди за здравето на хората и за природата след добавяне на 5G са огромни. Нарастващата осведоменост за въздействието върху здравето на 4G/5G  води до действия на политиците по целия свят. Градовете издават резолюции и призовават за проучване преди въвеждането на 5G. В почти всяка държава има граждански организации, които работят по този въпрос и все по-голям списък от публични служители, които говорят. Градове, общини и държави, които спират 5G-въвеждането Италия –  469 общини официално спират 5G (към 23 май 2020 г.) според  Stop 5G Italia Ирландия - В Ирландия има 26 графства и 6 са гласували за спиране на 5G. Швейцария спира пускането на 5G заради опасенията за здравето.  През февруари 2020 г. Женевският кантон въведе тригодишен мораториум върху 4G + и 5G. 

1) Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия относно предстоящото въвеждане на 5G технологията (Martin L. Pall e Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет;  бакалавър по физика; член на сдружението Phi Beta Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс; професор по биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет). Професор М. Пол представя следното резюме на доклада си: РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА: „Ние знаем, че има огромно количество литература, демонстрираща с високо ниво на научна сигурност, че излагането на нейонизираща (бел. прев. – неизгаряща) радиация от микровълновите радиочестоти на електромагнитния спектър причинява 8 (осем) различни патофизиологични ефекта върху живите организми. В настоящия доклад този факт е онагледен в зоната от минимум 12 до максимум 34 научни изследвания по всеки един от тези биологични ефекти, като всяко такова научно изследване е посочено в Първа глава на доклада. Също така тези данни осигуряват голямо количество доказателства за съществуването на всеки един от горепосочените биологични ефекти. Тези нейонизиращи електромагнитни полета: · атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други такива. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство. · атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия. · създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания. · атакуват ДНК-то на нашите клетки и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това, от своя страна, води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди. · причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие. · намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите. · произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране. · атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.“ В този свой доклад проф. М. Пол пише: „Пускането в експлоатация на десетки милиони 5G антени без да е бил направен дори един единствен биологичен тест за безопасност би трябвало да е най-глупавата идея, която някой е имал в човешката история.“ Пълният доклад на проф. Мартин Пол български език e наличен в интернет във ФБ групата Stop5GBulgaria, а оригиналния текст на английски е достъпен на:

https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мартин М да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...