ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА 5ОУ ИВАН ВАЗОВ - ПАВЛОВО

Уважаеми ученици, родители и учители,

 

 В продължение на няколко години се обсъжда проектът за разширяване на базата на 5-о ОУ „Иван Вазов“ с нов учебен корпус, който да включва:

- 15 класни стаи

- Физкултурен салон

- Столова

- Топла връзка с основния корпус

 За съжаление, това обсъждане ГОДИНИ НАРЕД продължава да е само „на хартия“. Независимо, че има изготвен проект, а децата в район „Витоша“, чакащи за прием в първи клас, всяка година се увеличават, държавата и общината не предприемат никакви стъпки за финансирането на сградата.

За учебната 2023/2024 децата, които по район трябва да бъдат записани в 5-то ОУ „Иван Вазов“, са 212. Поради недостиг на класни стаи, обявените от училището места за първокласници са едва 44 (общо 2 паралелки).

Това означава, че само 1/5 от първокласниците, които ПО ПРАВО трябва да бъдат приети в училището, имат шанс да бъдат записани. Останалите 168 /СТО ШЕЙСЕТ И ОСЕМ!/ деца реално ще бъдат принудени да посещават училища извън района, в който живеят. Шансът да бъдат записани в близките училища е минимален, тъй като те няма да имат предимство по основния критерий – местоживеене. Т.е. 168 деца на 7 години ще бъдат принудени да посещават отдалечени училища, а родителите им – да търсят варианти за водене и взимане от училище.

Според действащия в Република България Закон за прием на учениците в първи клас, основен и най-важен критерий е местоживеенето. Децата от района, според разпоредбите на Столична община, автоматично попадат в Първа група – това е групата, носеща най-много точки при кандидатстване. Към тази група спадат:

Деца с постоянен / настоящ адрес в прилежащия район в последните над 3 години преди заявяването на кандидатура / кандидатури в Системата. или Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния / настоящия им адрес.

От горепосоченото става ясно, че през учебната 2023/2024 г. 212 деца, които отговарят на този определящ критерий за прием, няма да имат равен шанс за кандидатстване. Това противоречи на законите на Република България, които предвиждат „равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование“.

Поради липсата на подкрепа от страна на държавните институции, за да удовлетвори нуждите за прием, ръководството на 5-то ОУ „Иван Вазов“ ще е принудено да приспособи и преобразува негодни за класни стаи помещения - съблекални, мазета  и част от читалището. Ако обаче 168 седемгодишни деца или други ученици от училището,бъдат принудени да учат в такива условия, те ще бъдат дискриминирани.

Категорично настояваме държавата да гарантира приема на бъдещите ученици и да предостави равни права на всички деца, като осигури дължимото финансиране на настоящия проект!


Обществен съвет 5ОУ Иван Вазов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Обществен съвет 5ОУ Иван Вазов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...