Подкрепете мораториум върху сечите във вековни гори на България!

Здравейте! Скъпи приятели на гората, с тази петиция искаме от народните представители в 46-то Народно събрание да направят нещо реално за опазване на първичните и стари гори в България. Коалицията „За да остане природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“,  „Да запазим горите“, „Да запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“ се обръщаме към всички депутати от 46-то Народно Събрание с призив да подкрепят предложението ни за 2 годишен мораториум върху сечите във вековните гори – държавна и общинска собственост. 

Настояваме да се забрани сечта в гори над 120 години (собственост на държавата и общините) докато не бъдат инициирани законодателни промени за опазване на първичните и стари гори в страната ни, и докато не се осъществи картирането на тези гори и въведат мерки за тяхното опазване за настоящите и бъдещите поколения. Настояваме в горите над 120 години попадащи в защитените територии, да се забрани сечта до приемането на техните планове за управление, включително природните паркове Старнджа, Сините камъни и Българка.

Първичните и стари гори са последните кътчета дива природа, които съхраняват богато биологично разнообразие и пазят уникални примери за естествените природни процеси. Старите гори са особено ценни от гледна точка на екосистемните услуги: те осигуряват защита срещу ерозията и наводненията, пречистват въздуха, служат като места за вдъхновение и отдих сред природата, и са предпоставка за развитието на екологично устойчив туризъм.

Предложението ни е продиктувано от нуждата първичните и стари гори на България да бъдат ефективно опазени за настоящите и бъдещи поколения. То е в унисон и със Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030г., която изисква страните членки да опазят всички първични и стари гори и поставя обща цел за защита на най -малко 30% от територията на ЕС при ефективен режим на опазване, от които 10% следва да бъдат поставени под строга защита. Проектът за Новата стратегия за горите на ЕС за 2030г комуникиран от ЕК изисква държавите -членки спешно да се ангажират със завършването на картирането и мониторинга на тези гори и да предотвратят влошаването на състоянието им, докато не започне да се прилага защитен режимchinarite1.jpg.


Коалицията „За да остане природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“, „Да запазим горите“, „Да запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Коалицията „За да остане природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“, „Да запазим горите“, „Да запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )