ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРА НА СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНОНИЧНИЯ ДУХ И АВТОКЕФАЛНОСТ В СВЕТИЯ СИНОД НА БПЦ-БП

До Светия Синод на БПЦ-БП

Ваши Високопреосвещенства,

съслужението на български епископи с украински разколници в истанбулския квартал Балъклъ е покушение срещу каноните на Църквата, срещу същността на автокефалията (т.е. включително срещу автокефалията на Българската Църква) и съучастие в нововозникналото фанариотско учание за „пръв без равни“, провъзгласено от известно време насам на заглавната страница на официалния сайт на Цариградската патриаршия. 

 В двухилядолетната история на Църквата, измежду всички епископски катедри на света именно Константинопол, в лицето на дълга поредица от патриарси, е отстоявал най-много ереси (арианство, монотелитство, иконоборство, униатство и пр.), защото съответните хюбристични геополитически хегемони (дълга поредица от „вселенски“ ромейски императори) са отстоявали своята власт върху Църквата чрез „своите“ патриарси-еретици – без да осъзнават, че всъщност влизат в съслужение с лукавия, невидимия временен хегемон на тоя свят. 

Сегашният световен геополитически хегемон от 1948 г. отстоява чрез поредица от „свои“ патриарси лъжеучението на икуменизма (приравняването на Православието с неправославието), а чрез новото лъжеучение за „безравничеството“ (т.е. фенеро-папизма) иска да обсеби „властта“ в Православната Църква, използвайки своето „вселенско“ господство и „вселенския“ хюбрис на Фенер. Антиканоничната Балъклийска акция поставя съучаствалите български епископи във видимо литургично съслужение със световния хегемон и в невидимо съслужение със стоящите зад него поднебесни сили. Поставя ги в съучастие с фенеро-папизма, т.е. в уронване автокефалността на Българската Църква.

Каноничното достойнство на съучаствалите трима митрополити е уронено и докато не бъде възстановено изборът на Сливенски митрополит ще бъде компрометиран.  То може да бъде възстановено по единствения благодатен начин – принасяне на плодотворно покаяние. Дотогава, изпаднали в тежка антиканоничност, те не могат по съвест да бъдат достоизбиращи в предстоящия каноничен избор на Сливенски митрополит, който и без това е в незапомнена криза на легитимност спрямо Божия народ. Съборността в Българската Църква е нарушена, още повече в условията на нелегитимното непровеждане на Църковен събор от 2008 г. досега. Съучастието с разколническия дух ражда разколи.

Необходимо е отлагане на каноничния избор за Сливенски митрополит – до възстановяване на каноничния дух в Светия Синод, препотвърждаване духа на църковната автокефалност и съборност (срещу лукавото лъжеучение на фенеро-папизма) и възстановяване в Българската Църква на съборното единството на достойните архипастири и верния Божи народ – в духа на покаянието, смирението и любовта в Христа..     

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Георги Тодоров ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...