ПЕТИЦИЯ от жителите на квартал Лозово за цялостно преасфалтиране на улица „Ружа“

ДО ОБЩИНА БУРГАС

ДО ВИК-БУРГАС ЕАД

 

ПЕТИЦИЯ

от жителите на квартал Лозово за цялостно преасфалтиране на улица „Ружа“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Ние, жителите на квартал Лозово, настояваме за цялостно преасфалтиране на улица Ружа, защото настоящото състояние на улицата не съответства на състоянието, което беше преди извършените ВиК ремонтни дейности по проект „Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Бургас- Запад, включващ кв. Славейков, кв. Лозово, кв. Долно Езерово и Северна Промишлена зона.

Улица „Ружа“ е най-ниската част от квартала и при силен дъжд тук се събира водата от всички улици. Ремонтът на пътната настилка е некачествено изпълнен,  което е предпоставка за бъдещи наводнения. От приложения снимков материал, може да се види, че:

  1. По цялата улица е положен нов асфалт само върху участъците, разкопани по време на ремонта в средата на улицата, а от двете страни на уличното платно е останал старият асфалт, който е напукан или начупен от тежката строителна техника, работила по проекта. По този начин новата асфалтова „кръпка“ е по-висока от частта със стария асфалт и при евентуален силен дъжд водата няма да се отича в шахтите, а ще се събере от двете страни на улицата и съответно би могла да влезе в домовете на хората.
  2. На места настилката от двете страни на улицата, останала неасфалтирана, е много компрометирана – липсва асфалт, останало е само пръст и строителна фракция. Въпреки това тези участъци не са асфалтирани.
  3. Върху разкопаните дупки в участъците пред домовете е направена бетонова заливка, която е изключително некачествена и грозна.  Това покритите ще се изрони много бързо, защото липсва арматура и всякакъв свързващ материал към съществуващата тротоарна настилка.
  4. Има места, където  бордюрът е на по-ниско ниво от пътната настилка с положения асфалт, което е предпоставка отново за наводнения. В други случаи бордюрът е твърде висок от асфалтовата настилка и по този начин се ограничава подхода към гаражите на домовете.
  5. Има шахти, които продължават да са непочистени от асфалт и фракция. Има шахти, които са над нивото на уличната настилка. 
  6. Отводнителният канал в края на улица Ружа е непочистен от асфалт и фракция, останали от ремонта.  

 Молим за бърза реакция от Ваша страна и привеждането на улица Ружа в норми, присъщи на европейски град, какъвто имаме всички претенции да наричаме нашия град Бургас!

Екранна_снимка_2024-05-20_201329.pngЕкранна_снимка_2024-05-20_201329-1.pngЕкранна_снимка_2024-05-20_201329-2.pngЕкранна_снимка_2024-05-20_201329-41.png

Екранна_снимка_2024-05-20_201329-51.png

Екранна_снимка_2024-05-20_201329-61.png

 


ГС Обединение квартал Лозово    Свържете се с автора на петицията