Отворено писмо до Св. Синод на БПЦ - Сливенски казус

Отворено писмо до Св. Синод на БПЦ

 

 Ваши Високопреосвещенства,

 Ние, долуподписаните православни християни от БПЦ, се обръщаме към Вас, митрополитите, участвали в касирането на епархийския избор на Сливенски митрополит, проведен на 18 февруари 2024 г.  

 Предвид всички процеси, последвали касирането, за нас е важно да сме сигурни, че избори с такава значимост за живота на всички православни християни се провеждат в условия на прозрачност, справедливост и съобразно Устава на БПЦ.

 Поради това, Ви молим да ни бъдат предоставени жалбите и доклада на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, всички мотиви и аргументи, на базата на които беше взето решение за касиране.  

 В контекста на случващото  се, ще си позволим да Ви припомним Чл.89.(2) изр. 1во на Устава на БПЦ, съобразно който при получена жалба „Светият Синод се произнася с мотивирано решение в тридневен срок от получаването на жалбата.“ За нас е важно да се запознаем с тези мотиви.  

 Напълно подкрепяме становището на Американския митрополит Йосиф по възникналия казус.  

С уважение,  

Ваши събратя и сестри в Христа:                                       Дата: 20.03.2024 г.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Венцеслав Георгиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...