Петиция против предложените промени в ЗУТ, ограничаващи професионалната реализация на ландшафтните архитекти

Настоящата петиция е реакция срещу промените в ЗУТ наложени със законопроекта за изменение на "Закона за устройство на територията" (ЗУТ), 49-354-01-42, предложен от група народни представители на 12.05.2023 г. и въпреки отрицателните становища и реакции на браншовите организации, приет на 14.02.2024 на първо четене. С тях се ограничава проектантската правоспособност на ландшафтните архитекти и урбанистите в България, което оказва изключително негативно въздействие върху професионалната реализация на поколения специалисти, поставяйки ги с лека ръка пред свършен факт.


доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам доц. д-р ланд. арх. Веселин Рангелов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...