Създаване на обществен съвет за опазване на културното наследство в гр.Пловдив

В нашата гражданска позиция ние подчертаваме, че е от важно значение да се спазват законовите процедури, особено в закона за културното наследство. Този подход е съществен за постигане на прозрачно и отговорно управление.С убеждение в силата на гражданската активност, изпратихме нашата позиция до медиите в гр.Пловдив, като до този момент не сме наясно да се провеждат реформи.. Този стъпков подход е необходим, за да се подчертае важността на участието на гражданите в обществените въпроси и за да се постигне промяна в управленските практики.Оставаме с надежда за ползотворното развитие в управлението на културното ни наследство.


Гражданска инициатива “Бъдеще за Пловдив”    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Гражданска инициатива “Бъдеще за Пловдив” да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...