петиция за отстраняване на отец Виктор Христев от храмовете в Златоград

След констатираните нарушения и непристойно поведение на отец Виктор Христев , ние желаем той да бъде отзован като свещеник в гр.Златоград.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Дарина Гочева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...