Коледа е един ден в годината, а достойнството ни е погазено целогодишно!

                                       ОТВОРЕНО ПИСМО

                                                            ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

                                                            ДО МИНИСТЪР ВАСИЛЕВ

 

                                                                           КОПИЕ:

                                                               ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                               ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                                                          

                                                                  ОТ "ДОСТОЙНСТВО 2023"

                                                          СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

Министър Василев,

във връзка Вашето изявление по отношение на „Коледните надбавки“ за най-уязвимата част на нашето общество, а именно хората и децата с увреждания, ние, пенсионерите, изразяваме своето несъгласие. Обръщаме се към Вас с молба да бъдат намерени инструмент и средства, за да не бъдат дискриминирани и без това трудно оцеляващите в условието на инфлация. Не само ниските доходи са причина за изнемогването на тези общности, цените на терапиите, медикаментите в аптеките, храните всеки ден растат. Разходите растат, за разлика от доходите! Разчитаме на Вашата бърза и адекватна намеса за разрешаване на този казус! Години хората живееха с надежда за дребната сума край празника, за да купят парче месо, чувалче брашно. Никой в условията на пандемията не бе изоставен. Служебни кабинети се грижеха за това, а в крайна сметка днес – редовен кабинет, не може да покрие дребните нужди на своите изпаднали в немилост и бедност граждани! Умоляваме Ви за среща с Вас, за да ви запознаем с реалността и бедността на общностите на хората с увреждания, без значение дали касае деца или възрастни. Явно никой не си дава сметка, че ние не сме разходни таблици, а живи хора с дребнички нужди. Искам да вярвам във Вашата реакция в положителна насока. Пределно ясно е на всички хора с увреждания и пенсионери, че скоро няма да има ръст на пенсиите. Поне ни позволете да се зарадваме на светлите Коледни дни!


"Достойнство 2023" - сдружение    Свържете се с автора на петицията