Петиция за разрешаване отсъствието на ученици с декларация от родител

      До Министъра на образованието и науката на Р България

До Министъра на здравеопазването на Р България  

 

Уважаеми господа министри,  

 

През последните седмици се възобнови общественият дебат за отсъствията на учениците. Както е добре известно, за уважителни причини за отсъствие от учебни занятия се смятат единствено здравословните, като те трябва да бъдат изрично удостоверени от лекар.  

Ние, долуподписаните родители, учители, лекари и други заинтересовани граждани, смятаме, че това е изключително нецелесъобразна практика.

1. Оценяваме дигитализацията и въвеждането на електронни бележки, но всъщност повечето здравословни проблеми при децата и подрастващите на практика не изискват медицинска помощ.  Много често става въпрос за лека инфекция или временно неразположение, което е достатъчно неприятно, за да не позволява нормално участие в учебния процес, но и не налага специфично лечение. Вместо да си почива, за да оздравее по-лесно, или да навакса с уроците, щом се почувства по-добре, детето трябва да чака с часове пред медицински кабинет. Пилее се ценно време за медиците, които бездруго имат извънредно натоварен график. Не са рядкост случаите, в които лекарят физически не може да обслужи всички чакащи и да обърне необходимото, високопрофесионално внимание на нуждаещите се, защото повечето пациенти са там по формални, а не медицински причини. Не на последно място, родителите губят цели работни дни. За съжаление, в момента единствената алтернатива е да изпратим детето в училище, въпреки че първо, не е в състояние да учи ефективно, второ, най-вероятно състоянието му ще се влоши заради липсата на почивка, и трето, възможно е да разпространи инфекция. 

2. Не разполагаме с никакви надеждни данни, които показват, че постоянното затягане на мерките за задължително присъствие на учениците водят до подобряване на образователните резултати. Тъкмо напротив: през последните десетилетия сме свидетели на все по-големи усилия в тази посока и същевременно – постоянно влошаване на представянето на учениците както на НВО и ДЗИ, така и по международните стандарти. Вярваме, че за устойчивото и качествено образование е важна ефективността на учебния процес, а не физическото присъствие на всяка цена. Наредба 11 от 2016 г. така или иначе предвижда  при 25 % отсъствия (дори уважителни) и липса на достатъчно текущи оценки ученикът да се яви на изпит. Тази точка ясно отразява именно разбирането, че е важен резултатът, а не причината за отсъствието. В такъв случай остава неясно защо е нужна цялата тази формализация на „извиняване“ на отсъствия. Стриктното прилагане на наредбата би трябвало да е достатъчно и за всички онези случаи, в които недобросъвестни родители биха оправдали твърде много отсъствия на децата си.

3. Намираме опасенията, че родителите биха подхождали безотговорно и оправдавали множество отсъствия на децата си, за напълно безпочвени. Според статистиките половината от учениците в прогимназиален етап посещават частни уроци или школи, а в 7 клас броят им скача до над 70 %. Училищните и частните занимални за по-малките са пълни. Това би трябвало достатъчно ясно да говори, че българският родител в никой случай не е незаинтересован от образованието на децата си. Същото важи за самите деца. Наистина ли смятаме, че единственият начин да ги задържим в училище е заплахата от наказание?  

 

С оглед на всичко изброено настояваме да се даде възможност отсъствията на децата и учениците от всички възрасти - от детската градина до завършване на втори гимназиален етап - да бъдат извинявани с писмена декларация от родител, без да е необходима медицинска бележка – ако не в рамките на посочените в Наредба 11 проценти, то поне в достатъчно разумен обем, значително надвишаващ сегашните 3 дни по семейни причини, които така или иначе са предвидени за други случаи.  

Лекарите в страната са претоварени, а образователната система видимо е изправена пред огромни проблеми. Убедени сме, че една крачка към утвърждаването на личната отговорност на родителите в вместо поредния формализъм може да бъде единствено полезна.  

 

Предварително благодарим за вниманието и разчитаме на сериозно обмисляне на поставените проблеми и предложения.  

 

С уважение,

Долуподписаните граждани на Република България

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Ирина Манушева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...