Отворено писмо до МОН и МЗ относно процедурата по издаване на електронните бележки

Уважаеми господа Министри,

ние, долуподписаните граждани на РБ, настояваме за:

- облекчаване процедурата по издаване на електронни бележки за лекари и родители;

-  отпадане на таксата за издаване на медицински бележки за деца;

- предоставяне възможност на родителите да извиняват отсъствията чрез телефонно обаждане или декларация;

 

Във връзка с предложените от Вас промени, с издаването на електронни бележки, бихме искали да разберем кой е документът, който придава задължителен характер за тяхното издаване.

Процедурата по издаването на електронните медицински бележки, в този ѝ вид, е облекчение само за класните ръководители, но не за родители и лекари.

С това нововъдение се постигнаха километрични опашки пред лекарските кабинети, здрави хора чакат с часове  заедно с болни и невинаги успяват да бъдат прегледани, защото електронната система на лекарите допуска до 20 прегледа за смяна. Лекарите са претоварени от административна работа вместо да преглеждат. Не всички лекари имат медицински сестри. Какво ще се случи с непрегледаните? Лекарите ще работят извънредно?

Не всяко състояние изисква преглед веднага или изобщо такъв, особено при хрема. Не намираме за уместно деца с инфекциозни заболявания като варицела, диария, повръщане и т.н. да се редят на опашка, с други пред лекарския кабинет, за да бъдат прегледани в тридневен срок, само за да получат заветния документ.

Апелираме към облекчаване процедурата по издаване на извинителните бележки. Прегледите да не са със задължителен характер, а по преценка на лекар и родител посредством телефонно обаждане. Хрема, температура еднократно, не са състояния, които да налагат задължителен преглед в тридневен срок.

Искаме отпадане на таксата за издаване на медицински бележки. Здравеопазването за децата е безплатно до 18г възраст и не би следвало да се заплаща издаването на документ, който удостоверява, че детето е болно и прегледано от лекар. Децата в предучилищна възраст боледуват изключително често и постоянното таксуване е злоупотреба от страна държавата.

Желаем думата на родителите да се зачита и да имаме право, както в други западни държави, да извиняваме отсъствията на децата си чрез телефонно обаждане или декларация, особено за малките деца и ученици в начален етап на образование.

Считаме, че изискванията и процедурата по издаване на електронни бележки не са издържани и съобразени със съществуващата здравна система в България и нейната специфика. Желателно е, преди да предприемете нови промени, то да се допитате до потърпевшите - българските лекари и родители.

Умоляваме Ви да не пречите на лекарите да извършват качествено работата си и в качеството си на министри да защитите труда и достойнството им пред обществото, както и да уважавате българските родители.
 
С уважение,
 
Група български граждани.

 


Екатерина Костадинова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Екатерина Костадинова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...